کراش یعنی چی > 자유게시판

کراش یعنی چی

페이지 정보

profile_image
작성자 Charline Babbid…
댓글 0건 조회 1,246회 작성일 22-11-01 16:17

본문

معنی کراش چیست؟ کراش یعنی چی؟
به عبارت دیگر عاشق معشوقی بشویم که آن معشوق از عشق ما به او اطلاعی ندارد. در زبان فارسی ممکن است به‌جای کراش داشتن از کراش زدن استفاده شود که معنی کراش داشتن با افراد متعدد را دارد و از توییتر آمده است. کراش داشتن باعث می‌شود وقتی شخص در حضور کراشش قرار می‌گیرد، رفتارش تغییر کند، اما سعی در پنهان کردن آن از فرد مورد نظر داشته باشد؛ با این حال تمایل بسیار به اعلام وجود و جلب توجه کراش خود دارد.
با توجه به ساختار این جمله به این نکته پی می بریم که کلمه کراش در جمله اسم است. علاوه بر «روت کراش دارم» جملات «روش کراش دارم» و «روم کراش داره» نیز کاربرد دارند. اما کراش زدن در فضای مجازی یک امر بسیار رایج است و در سنین مختلف هم رخ می دهد. برای نمونه فردی در اینستاگرام از شخصی خوششان می آید و به صورت مداوم او را دنبال می کنند. جمله شعاری مانند «او هم به من خیلی علاقه مند است.» به شما کمک خواهد کرد تا قدرت احساسات خود را دوباره در دست بگیرید. وقتی که فکر می‌کنید کراش داشتن به معنای نادیده گرفتن خودتان است سعی کنید با بیان عباراتی که شما را در مرکز توجه و دنیای خودتان قرار می‌دهد دوباره در سر جای خود قرار بگیرید.
بروی خودتان تمرکز کنید و این چنین طرف مقابل به تدریج رفتارهای شما را تایید و دنبال خواهد کرد. این روز‌ها موضوع کراش زدن یا کراش داشتن روی شخصی از بحث‌های داغ و پرهیجان نوجوانان و حتی جوانان هست. خب ابتدا به تعریفی از آن بپردازیم که این عبارت کراش داشتن به چه معنایی هست؟ کراش داشتن به معنی علاقه طبیعی و سرگرم کننده به شخص دیگری در اکثر موارد هست. نوعی عشق ورزیدن یک طرفه به فرد مورعلاقه مانند چیزهای دیگری که به آن‌ها عشق می‌ورزیم.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.